Hoppa till sidans innehåll
Foto: SEB.MULLER

Om VFKK


 

Du är nu medlem i en av Sveriges större konståkningsklubbar. En klubb som har såväl bredd som topp i sin verksamhet. De flesta är ju redan bekanta med oss och hur vi jobbar men vi har ändå ställt samman denna information för att försöka besvara några av de frågor som kan uppstå.

Gruppindelningar

Om du eller något av dina barn åker aktivt hos oss så har ni redan mötts av de grupper inom vilka vi bedriver vår verksamhet. Grupperna är baserade på hur långt du kommit i din utveckling alternativt vad målet med din skridskoåkning är. Beroende på om du åker för motions skull eller med siktet inställt på att bli tävlingsåkare så blir ju upplägget på träningen lite olika. Tränarna bestämmer grupper i samråd med styrelsen. Byte av grupp kan ske vid varje terminsbyte och syftet är att ha grupper som är jämna ur såväl ålders som kunskapsnivå.

Medlem

VFKK har olika medlemsformer att erbjuda. För att få träna och tävla i klubben måste åkaren vara inskriven medlem och ha erlagt gällande medlemsavgift. Med medlemskap följer vid fyllda 15 år även rösträtt på Årsmötet. Föreningen ser det som positivt om även föräldrarna är medlemmar då det är ett krav för att kunna vara med och påverka föreningen och inneha förtroendeuppdrag. Årsavgiften är för 2022 200 kronor.

Medlemsengagemang 

Liksom de flesta andra idrottsklubbar i Sverige så drivs även VFKK till största delen på ideell bas. Hur bra vi lyckas, står och faller med föräldrarnas engagemang i barnens verksamhet. I och med att du och ditt barn tagit beslutet att ta steget från Skridskoskolan och vidare upp i gruppsystemet, så har ni också tagit ett aktivt beslut att ställa upp på klubbens villkor när det gäller engagemang i verksamheten.

Exempel på detta är att fungera som kontaktförälder inom den egna gruppen och att hjälpa till i samband med klubbens olika tävlingar. Det kan vara att sköta café, sköta inträde, sälja lotter, hjälpa till med städning etc. Även skridskoskolans caféverksamhet samt caféet på våra testtillfällen behöver stöd någon gång per säsong.  Du som förälder får 3-4 arbetspass/säsong och åkare. Har du flera barn i klubben hjälper du alltså till vid fler tillfällen. Under Program kan du se vilka evenemang vi har under säsongen. Har du önskemål om att hjälpa till på ett speciellt evenemang hör av dig till kansliet.

Avgifter 

Konståkning ger mycket till utövaren men kostar också relativt sett mycket pengar. Det handlar framför allt om kostnader för istid, tävlingsavgifter och inte minst tränararvoden. Kostnader som vi kan minimera genom en större personlig arbetsinsats men som till största delen måste täckas genom avgifter. De flesta kostnaderna är fasta, och för att beräkna årsutfallet måste vi alltid räkna med att de timmar som en grupp har schemalagt också åks och betalas av alla, dvs om en åkare uteblir från en träning, så sker ingen återbetalning av avgifter.

För tävlingsåkare tillkommer anmälningsavgifter, licenskostnader, testavgifter samt resekostnader mm. Information om aktuella avgifter finns att inhämta från kansliet.

Styrelsen 

VFKK verksamhet regleras av stadgar, och riktlinjerna under verksamhetsåret dras upp av styrelsen. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och väljs på årsmötet som hålls i början av säsongen innan september månads utgång. Vi har alltid behov av nya krafter i verksamheten. Vet du med dig att du trivs med föreningsarbete, och har ideér som du vill se förverkligade, ser vi dig gärna bland oss. Kontakta gärna styrelsen i alla frågor av vikt för klubben. Du når oss genom kansliet på adress på förstasidan eller via This is a mailto link.

Verksamheten 

Vi äger inga fasta istider utan är beroende av Gbg Idrottsförvaltning och de fördelningsprinciper som gäller för ishallarna i Göteborg. Detta innebär att vi i samråd med andra verksamheter som ishockey, curling, andra konståkningsklubbar etc får dela på de hallar som drivs av Göteborgs kommun. Utöver skridskoskolan, som alltid har sin verksamhet förlagd till antingen Slottskogsrinken eller Rambergsrinken, så sprids vår verksamhet ut över alla Göteborgs ishallar i enlighet med de istider som står till förfogande. Det innebär också att tider och platser, från säsong till säsong, kan variera.

Bytesdag 

Under höstsäsongen har VFKK bytesdag i klubbrummet på Frölundaborg. Du lämnar in skridskor, overaller, tröjor, klänningar m.m. mer information om tidpunkt mm. kommer på hemsidan.

Klubbkväll 

Under säsong träffas vi då och då i klubbrummet då vi har allmän information, försäljning av klubbvaror, Idrottsrabatten, Trisslotter m.m. Vi har även fika till försäljnin. mer information om tidpunkt mm. kommer på hemsidan.

Slipning av skridskor 

Efter ca 40 timmars åkning bör du slipa dina skridskor. Nedan finns nummer till Thomas är tränare i VFKK , så ring gärna honom för att boka en tid. Se även rutin för slipning på hemsidan.
 Thomas Öberg, 076-376 01 93 

Sponsring 

Vet du något företag som vill sponsra vår förening eller våra tävlingar? Vi gör reklam för ditt företag i våra programblad, på vår hemsida, mailutskick etc. Även du som privatperson är välkommen att sponsra. Vi är tacksamma för alla bidrag tex. lotterivinster.

Uppdaterad: 23 SEP 2019 18:15

.

..Sponsorer 

  

  

 

Xtrovert Media Reklambyrå - www.xtrovertmedia.se

Xtrovert Media Reklambyrå ger 15% rabatt på tjänster till VFKK:s medlemmar! 
www.xtrovertmedia.se 

 

  

Ger klubbens medlemmar 15%, kod finns på kansliet.

  Vasaboden - medgravyr.selogga_sponsorhuset

  

 box_03  
 MP-skating ger 10% på skridskor till VFKK:s medlemmar

   

 

  

Idrottens-Bingo-Originallogga-webb

 

 

Är du också intresserad
av att sponsra klubben,
kontakta Styrelsen!

Postadress:
Västra Frölunda KK - Konståkning
Frölundaborg Isstadion, Mikael Ljungbergs väg 11
41476 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0730258884
E-post: This is a mailto link

Se all info